fbpx

Efficiënt werkende ICT straat voor het MKB

Zo min mogelijk tijd kwijt aan je boekhouding, maar wel continu inzicht in up to date cijfers. Zo sta jij als ondernemer aan het roer van je eigen bedrijf!

Efficiënt werkende ICT straat

Een efficiënt werkende ICT straat voor je administratieproces zorgt ervoor dat je zo min mogelijk tijd met je boekhouding kwijt bent en je dus kunt richten op de kernactiviteiten van je bedrijf. Ook zorgt de automatisering ervoor dat je cijfers up-to date zijn en zo beter in beeld hebt hoe je bedrijf presteert. Ten slotte bespaar je met de automatisering geld omdat je adviseur minder tijd kwijt is met het verwerken van je boekstukken en het controleren van de invoer.

Finovion heeft voor bedrijven in het MKB een ICT straat opgezet met allerlei software, waar jezelf toegang tot kunt hebben. Je kunt bijvoorbeeld via sector dashboards allerlei interessante kengetallen over je bedrijf bekijken. Ook is het mogelijk om een deel van de controles op de automatische verwerking zelf te doen.

bij het maken van de keuzes voor onze ICT straat hebben wij ons laten leiden door de volgende 3 uitgangspunten:

  1. Routinematig werk zo snel mogelijk afhandelen door automatisering;
  2. Samenwerking maximaal optimaliseren door jou toegang te verlenen tot ICT;
  3. Alle mogelijke ICT-klantwensen voor jou kunnen oplossen o.a. met koppelingen.

Wat we voor je kunnen doen

Onze werkwijze

Download gratis MKB-boekje

Je bedrijf financieel gezond houden, hoe doe je dat?

Download

pdf-download

Hoe werkt onze ICT-straat?

We leggen je graag uit hoe onze ICT-straat in elkaar steekt. Finovion werkt met de meest professionele online accountancysoftware. Dit omdat we erin geloven dat we iedere ondernemer het beste helpen als we maximaal gebruik maken van alle automatiseringsmogelijkheden. Zo kunnen we onze tijd vooral besteden aan het meedenken met je bedrijf.

Klik eens op één van de cirkels aan de rechterzijde en bekijk hoe deze software koppelt met de andere Finovion software.

Meer info

Koppeling met: DizzyData
Inloggen De scan- en herkenoplossing Dizzydata zorgt ervoor dat je per mail of via een app boekstukken naar je eigen digitale postbus bij Finovion kunt sturen.
Koppeling met: Exact Online
Conceptboekingen vanuit DizzyData worden automatisch definitief verwerkt in Exact Online.
Koppeling met: WeFact
Inloggen Met online facturatiesfoftware WeFact kun je eenvoudig verkoopfacturen naar je klanten sturen, inkoopbonnen verwerken en betalingen doen.
Koppeling met: Exact Online
Als een ondernemer in WeFact een verkoopfactuur verstuurd of een inkoopnota boekt, dan staan deze boekstukken ook direct in je Exact Online boekhouding.
Koppeling met: Loket.nl
Inloggen Loket.nl is de salaris en HRM software van Finovion. Je kunt zelf je uren invoeren of persoonsgegevens wijzigen. In je salarisadministratie zijn de loonstroken van je medewerkers en loonheffing beschikbaar.
Koppeling met: Exact Online
Bij het definitief maken van de loonheffing in Loket.nl wordt de loonjournaalpost automatisch in het loonmemoriaal van Exact Online geplaatst.
Koppeling met: Visionplanner
Salarisgegevens uit Loket.nl zijn beschikbaar op het Personeelsdashboard in Visionplanner.
Koppeling met: Bankmutaties
Finovion heeft de bankenkoppeling van alle Nederlandse banken actief.
Koppeling met: Exact Online
Met onder meer de banken ABN, Rabobank, ING heeft Finovion een koppeling om de bankmutaties automatisch naar Exact Online over te halen.
Koppeling met: Klant software
Inloggen Klantsoftware is sector gerelateerde software, zoals webshops, kassasoftware of projectsoftware.
Koppeling met: Exact Online
Eigen klantsoftware kan in veel gevallen worden gekoppeld aan Exact Online. De financiële transacties uit je eigen software komen dan op automatische wijze in je Exact Online administratie terecht.
Koppeling met: Exact online
Inloggen Klantsoftware is sector gerelateerde software, zoals webshops, kassasoftware of projectsoftware.
Koppeling met: DizzyData
Conceptboekingen vanuit de scan en herkensoftware DizzyData worden automatisch definitief verwerkt in Exact Online.
Koppeling met: WeFact
De in online facturatie software WeFact verwerkte nota's en mutaties worden automatisch doorgezet naar de Exact Online administratie.
Koppeling met: Loket.nl
In salarissoftware Loket.nl definitief gemaakte loonheffing wordt als loonjournaalpost automatisch in het loonmemoriaal van Exact Online geplaatst.
Koppeling met: Bankmutaties
De bankmutaties van onder meer de banken ABN, Rabobank, ING worden automatisch naar Exact Online doorgezet.
Koppeling met: Klant software
Eigen klantsoftware kan in veel gevallen worden gekoppeld aan Exact Online. De financiële transacties uit je eigen software komen dan automatisch in je Exact Online administratie terecht.
Koppeling met: Visionplanner
In rapportagesoftware Visionplanner worden de financiële mutaties uit Exact Online als financieel dashboard weergegeven.
Koppeling met: Nextens
In belastingsoftware Elsevier Nextens worden de financiële mutaties uit exact Online gebruikt voor het opstellen van de belastingaangiften.
Koppeling met: Belastingdienst
De in Exact Online goedgekeurde BTW aangifte wordt automatisch en beveiligd naar de Belastingdienst verzonden.
Koppeling met: Visionplanner
Inloggen Visionplanner biedt financiële dashboards met sector specifieke kengetallen en budgetten. Ook is het mogelijk om je bedrijf met andere bedrijven in dezelfde sector te vergelijken.
Koppeling met: Exact Online
De met Exact Online gevoerde financiële administratie van onze relaties wordt inzichtelijk gemaakt door een financieel dashboard met kengetallen in Visionplanner.
Koppeling met: Loket.nl
De met Loket.nl gevoerde salarisadministratie van onze relaties wordt inzichtelijk gemaakt door een personeelsdashboard met kengetallen in Visionplanner.
Koppeling met: Nextens
De jaarcijfers vanuit het samensteldossier in Visionplanner worden doorgezet naar de belastingsoftware Elsevier Nextens.
Koppeling met: Nextens
Inloggen Elsevier Nextens is de Finovion belastingsoftware voor het opstellen van BTW aangiften, inkomstenbelastingaangiften en vennootschapsbelastingaangiften.
Koppeling met: Exact Online
Vanuit de boekhouding in Exact Online worden de financiële mutaties automatisch overgenomen naar Elsevier Nextens voor het doen van de belastingaangiften.
Koppeling met: Visionplanner
De jaarcijfers vanuit het samensteldossier in Visionplanner worden doorgezet naar de belastingsoftware Elsevier Nextens.
Koppeling met: Belastingdienst
Na goedkeuring van de BTW, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in Elsevier Nextens wordt de belastingaangifte automatisch en beveiligd met PKI naar de Belastingdienst verzonden.
Koppeling met: Belastingdienst
Inloggen De Belastingdienst is de organisatie die verantwoordelijk is voor de inning van belastingen in Nederland.
Koppeling met: Exact Online
De in Exact Online goedgekeurde BTW aangifte wordt op automatische wijze en beveiligd naar de Belastingdienst verzonden.
Koppeling met: Loket.nl
De in Loket.nl goedgekeurde Loonheffing aangifte wordt op automatische wijze en beveiligd naar de Belastingdienst verzonden.
Koppeling met: Nextens
De in Elsevier Nextens goedgekeurde Inkomstenbelastingaangifte, Vennootschapsbelastingaangifte en BTW aangifte, wordt op automatische wijze en beveiligd naar de Belastingdienst verzonden.
Koppeling met: Kamer van Koophandel
Inloggen De Kamer van Koophandel houdt zich onder meer bezig met de inschrijving van bedrijven en de deponering van het publicatieverslag.
Koppeling met: Visionplanner
De vanuit Visionplanner goedgekeurde jaarrekening wordt als publicatieverslag automatisch gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Scan- en herkensoftware DizzyData

Met de scan- en herkenoplossing DizzyData stuur jezelf je boekstukken naar een eigen digitale Finovion-postbus. Dit kan door de stukken via de app op je smartphone te scannen of door ze te mailen naar een eigen Finovion-mailadres. De automatische herkenner binnen DizzyData maakt van ieder boekstuk vervolgens een conceptboeking die na controle door jou of je Finovion adviseur automatisch definitief verwerkt wordt in Exact Online. Boekstukken die DizzyData altijd correct herkent, kunnen zonder controle direct worden doorgezet naar Exact Online. Alle verwerkte boekstukken worden in ons online archief geplaatst en zijn hier voor jou altijd oproepbaar.

Exact Online boekhoudsoftware

Exact Online vormt het hart van onze ICT-straat waarbinnen automatisch alle inkomende documenten en mutaties verwerkt worden. Denk aan boekstukken vanuit DizzyData, bankmutaties via bankkoppelingen, loonheffingen vanuit de salarisadministratie en door jezelf verzonden facturen uit WeFact. Andere optie is dat je ervoor kiest om rechtstreeks in Exact Online je verkoopfacturen te verzenden en betalingen te doen. Ook zijn er standaardmodellen beschikbaar voor het inrichten van administraties voor de horeca, de agrarische sector, zakelijke dienstverlening en voor alle mogelijke rechtsvormen.

Facturatiesoftware WeFact

De facturatiesoftware voor ondernemers WeFact biedt je de mogelijkheid om de verkoopfacturen in een eigen huisstijl te versturen. Bij het verzenden worden deze verkoopfacturen automatisch doorgezet naar de gekoppelde Exact Online administratie. Daarnaast kan je WeFact inzetten om offertes online te laten tekenen. Ten slotte zorgt de factuurherkenning in WeFact ervoor dat inkoopfacturen en bonnetjes als concept worden verwerkt. Betalen van deze inkoopnota’s kan eenvoudig door de gewenste inkoopnota’s te selecteren. Er wordt dan een betaalbatch gemaakt, die jezelf in internetbankieren kan uploaden.

Finovion heeft Frank Lobeek en Vincent te Dorsthorst van FraVin International begeleid bij het aankoopproces van hun bedrijf.

FraVin International is nu met honderden houten blokhutten, tuinhuisjes, tuinkassen, veranda’s dé specialist op het gebied van tuin inrichting.

Finiovion Youtube video

Salarissoftware Loket

Met de salarissoftware Loket worden loonstroken en loonheffingen voor je medewerkers gegenereerd en online beschikbaar gemaakt. Is er sprake van salariswijzigingen dan kan je deze mutaties zelf in Loket invoeren. Dankzij de koppeling met Exact Online wordt na goedkeuring van de loonheffing de loonjournaalpost direct in het loonmemoriaal van Exact Online verwerkt. Jezelf en je medewerkers kunnen bovendien zelf hun loonstrook bekijken en downloaden. De salaris- en medewerker-gegevens in Loket kunnen met behulp van een automatische koppeling worden doorgezet naar Visionplanner om klant specifieke kengetallen, zoals omzet per medewerker, te genereren.

Visionplanner rapportagesoftware en dashboards

Met Visionplanner krijg je de beschikking over een financieel dashboard waarmee je toegang krijgt tot je financiële cijfers en andere branche-specifieke kengetallen. Kengetallen die je zelf in samenspraak met je Finovion adviseur kan aanmaken. Bovendien kan jezelf vanuit dit dashboard op elke boeking doorklikken naar het betreffende brondocument. De automatische koppeling met Exact Online zorgt ervoor dat met één druk op de knop de saldilijst uit Exact Online in het Finovion-jaarrekeningmodel binnen Visionplanner wordt gezet. Deze ingevulde jaarrekening wordt via het Finovion portaal met jou gedeeld en na goedkeuring automatisch bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

Belastingsoftware Elsevier Nextens

Heb je geen behoefte aan een jaarrekening, dan stelt je Finovion adviseur met de belastingsoftware Elsevier Nextens automatisch de belastingaangiften op met de saldilijst uit Exact Online. Het grote voordeel van deze belastingsoftware is dat je maximaal kunt profiteren van alle fiscale mogelijkheden omdat deze software gekoppeld is aan de Elsevier belastingalmanakken. De slimme software zorgt voor adviessignalen. Na je goedkeuring verstuurt onze ICT de aangiften (IB, VPB, BTW) automatisch naar de belastingdienst.

Vind een kantoor in je buurt

Of bekijk dit kantoor

Kantorenoverzicht

Veel gestelde vragen

MKB informatieaanvraag

Wij helpen je graag met je automatisering. Wil je weten wat je bespaart als je kiest om gebruik te maken van de Finovion ICT straat? Vul dan onze informatieaanvraag in.

9.5/10 bekijk 245 reviews
  • Op dit formulier is onze privacyverklaring van toepassing.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.