06 september 2019

#btw #oninbarevordering #finovion

Wanneer u een factuur voor uw werkzaamheden verzendt, moet u BTW daarop afdragen. Het komt helaas nog altijd voor dat uw klant deze factuur niet of slechts gedeeltelijk kan of wil betalen. Gelukkig kunt u de niet “ontvangen” BTW terugclaimen.

Wanneer uw vordering oninbaar is, dan kunt u 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum om teruggaaf verzoeken. U geeft dit aan op uw aangifte omzetbelasting als negatieve omzet (en negatieve BTW). Is er geen betalingstermijn bekend, dan geldt de wettelijke (30 dagen).

Let op: het moet gaan om zeker oninbare vorderingen. Bent u nog in onderhandeling, dan geldt de regeling niet.

Mocht uw afnemer/klant later alsnog de factuur (of het restant daarvan) betalen, dan geeft u dit bedrag weer aan op uw aangifte omzetbelasting.

Bespreek periodiek met uw Finovion bedrijfsadviseur de debiteurenstand en de eventuele mogelijkheid om BTW terug te vragen.

Nieuws
« Terug naar nieuwsoverzicht

Helder! Cijfers in heldere taal uitleggen. Dat is de kracht van Finovion.
Ook helder: een vast maandelijks abonnement, waarin u zonder extra kosten altijd met telefonische vragen kunt komen.

Meer diensten
Naar boven