Schenking onder schuldigerkenning

12 juni 2019

Wilt u uw vermogen overdragen aan uw kinderen, maar u wilt daar nog wel grip op houden? Dan is misschien een schenking onder schuldigerkenning (ook wel: Schenking op papier) iets voor u.

U gaat als volgt te werk:
U schenkt een bedrag en blijft dit schuldig. Het geschonken bedrag wordt als het ware teruggeleend. Een dergelijke lening(sovereenkomst) kan onderhands worden geregeld.

Wanneer het geldbedrag pas bij overlijden opeisbaar wordt, dan wordt dit een “schenking ter zake des doods” genoemd. Deze overeenkomst zal notarieel moeten worden vastgelegd.

U betaalt jaarlijks een zakelijk verantwoorde rente over het schuldig gebleven bedrag (thans wettelijk: 6%). De jaarlijkse rente moet aantoonbaar betaald zijn. Anders vormt de lening alsnog een onderdeel van de nalatenschap.

Let op:
Er is schenkbelasting verschuldigd over de papieren schenking. Houd de vrijstellingen in de gaten of schenk “vrij van recht”.
Bespreek samen met uw kinderen of zij door de papieren schenking geen belasting gaan betalen in box 3.

Uw Finovion Adviseur begeleidt u graag.

Nieuws
« Terug naar nieuwsoverzicht

Helder! Cijfers in heldere taal uitleggen. Dat is de kracht van Finovion.
Ook helder: een vast maandelijks abonnement, waarin u zonder extra kosten altijd met telefonische vragen kunt komen.

Meer diensten
Naar boven