Rekening courant bij uw BV? Wees zorgvuldig!

10 september 2019

#DGA #rekeningcourant #finovion

Een rekening-courant verhouding (niet te verwarren met een geldlening) tussen een B.V. en haar directeur groot aandeelhouder (DGA) komt veel voor. Sinds jaren wordt vanuit de belastingdienst veel aandacht besteed aan de zakelijkheid daarvan.

Houd rekening met het volgende:

  • Zorg voor notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het besluit wordt genomen dat de B.V. bereid is om een rekening-courant overeenkomst aan te gaan met de directie;
  • Zorg voor een schriftelijke overeenkomst, waarin staan opgenomen de rente, de looptijd, de aflossing en gestelde zekerheden;
  • Bereken en betaal daadwerkelijk de rente en aflossing. Gebruikelijk is dat een basisrente wordt berekend, te verhogen met een risico-opslag, afhankelijk van het risico;
  • Tot een schuld van € 17.500 bent u (fiscaal) geen rente verschuldigd. Daar tegenover staat dat de schuld niet in box 3 mag worden opgenomen.
  • Te hoog oplopende schulden zullen in de toekomst (2022) fiscaal niet langer worden geaccepteerd. Bedragen boven € 500.000 zullen als bovenmatig worden gezien. Er zijn uitzonderingen.

Houd uw rekening-courant in de gaten en laat u hierover informeren door uw Finovion Bedrijfsadviseur.

Nieuws
« Terug naar nieuwsoverzicht

Helder! Cijfers in heldere taal uitleggen. Dat is de kracht van Finovion.
Ook helder: een vast maandelijks abonnement, waarin u zonder extra kosten altijd met telefonische vragen kunt komen.

Meer diensten
Naar boven