Omgaan met belastingrente

28 mei 2019

Nu de rente op banktegoeden laag is, doet de belastingrente op een aanslag extra pijn. Hoe zit het eigenlijk met die belastingrente?
Betalen:
Vanaf 6 maanden na het aangiftejaar, wordt er belastingrente in rekening gebracht. De rente wordt in rekening gebracht vanaf 1 juli t/m de uiterste betaaldatum die op de aanslag staat vermeld (6 weken na dagtekening van de aanslag).
Ontvangen:
Wanneer een aangifte inkomstenbelasting voor 1 april wordt ingediend, de aanslagregeling langer dan 13 weken duurt en de aanslag wordt opgelegd na 1 juli, kan er rente worden vergoed.
De rente wordt uitbetaald vanaf 1 juli tot 6 weken na de aanslagdatum.

|Let op: Voor gebroken boekjaren gelden aparte termijnen.

Rentepercentage:
Het percentage van de belastingrente is verbonden aan de wettelijke rente.
Inkomstenbelasting: wettelijke rente voor niet-handelstransacties: minimaal 4%
Vennootschapsbelasting: wettelijke rente voor handelstransacties: minimaal 8%

Tip: Belastingrente kunt u (voor een deel) voorkomen door nu al een voorlopige aangifte in te dienen. Het is belangrijk dat u dit doet voor 1 mei (volgend op het aangiftejaar). De regels verschillen per belastingsoort.

Informeer bij uw Finovion Adviseur naar de feiten en omstandigheden.

 

Nieuws
« Terug naar nieuwsoverzicht

Helder! Cijfers in heldere taal uitleggen. Dat is de kracht van Finovion.
Ook helder: een vast maandelijks abonnement, waarin u zonder extra kosten altijd met telefonische vragen kunt komen.

Meer diensten
Naar boven