Houd uw overlijdensrisicoverzekering tegen het licht!

18 juni 2019

Sinds jaren dalen de premies van overlijdensrisicoverzekeringen. Dit komt omdat doordat mensen langer en gezonder zijn gaan leven, maar ook door de toegenomen concurrentie.

Stoppen
Overlijdensrisicoverzekeringen hebben vaak een lange looptijd en worden vaak niet meer gecontroleerd.Meestal is de huidige financiële situatie van de verzekerde niet meer gelijk aan die van het moment van afsluiten. Heeft deze polis nog nut? Zo nee: overweeg dan om de polis te beëindigen. Zo ja: zijn er goedkopere alternatieven?

Let op: Is de kans op overlijden groot tijdens de (resterende) looptijd) (bijvoorbeeld door ziekte) dan is het aantrekkelijker om de verzekering ongewijzigd voort te zetten.

Beëindigen
Let op de opzegtermijnen van de polis. En zorg dat een nieuwe verzekering is afgesloten.

Overstappen
Er is geen verplichting om de verzekering voort te zetten. Als de verzekering is verpand aan een hypotheek, zal een verzoek tot overzetting moeten worden gedaan. Let op eventuele administratieve kosten.

Let op: Voor een nieuwe polis geldt vaak een actuele gezondheidsverklaring. Voor een slechtere gezondheid wordt een opslag berekend.

Meer informatie? Neem contact op met uw Finovion adviseur. Produktadvies? Neem contact op met een Finovion adviseur met WFT vergunning.

 

Nieuws Interne Nieuwsbrieven Archief
« Terug naar nieuwsoverzicht

Helder! Cijfers in heldere taal uitleggen. Dat is de kracht van Finovion.
Ook helder: een vast maandelijks abonnement, waarin u zonder extra kosten altijd met telefonische vragen kunt komen.

Meer diensten
Naar boven