Familielening voor de eigen woning

26 juni 2019

Een familielening heeft fiscale voordelen. De uitlener ontvangt bijna altijd een hogere rente op het spaargeld dan bij de bank.

De rente over de lening is bij de geldlener aftrekbaar, wanneer deze het geld gebruikt voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning, of voor aflossing van (een deel van) een eigenwoninghypotheek.

Een bezoek aan de notaris niet verplicht. Een onderhandse overeenkomst is voldoende. Het is verstandig deze schriftelijk vast te leggen en ze door alle partijen te laten ondertekenen.

De volgende elementen staan opgenomen: hoofdsom, rente, aflossing, looptijd. Dit voorkomt discussies achteraf. Zij moet worden gemeld in de aangifte inkomstenbelasting, wanneer het gaat om een eigen woninglening.

Wanneer het gaat om eigenwoningleningen moeten deze minimaal annuïtair worden afgelost. Het aflossingsschema voor de lening is een onderdeel van de overeenkomst. De aflossingen moeten worden betaald.

De gehanteerde rente moet zakelijk zijn. Dit is de rente die ook een bank in rekening zou brengen. Onderhandse leningen kennen vaak een hoger risico waardoor een risico-opslag kan worden toegepast. Ook de rente moet worden betaald.

Tip: u mag een schenking doen om de financieringslasten te verlagen. Uw Finovion Adviseur helpt u graag.

Nieuws
« Terug naar nieuwsoverzicht

Helder! Cijfers in heldere taal uitleggen. Dat is de kracht van Finovion.
Ook helder: een vast maandelijks abonnement, waarin u zonder extra kosten altijd met telefonische vragen kunt komen.

Meer diensten
Naar boven