fbpx

Start betaald ouderschapsverlof

Je medewerkers hebben tot hun kind 8 jaar oud is, recht op onbetaald ouderschapsverlof van maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan minimaal 1 tot 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen.

Start betaald ouderschapsverlof

Je medewerkers hebben tot hun kind 8 jaar oud is, recht op onbetaald ouderschapsverlof van maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan minimaal 1 tot maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering krijgen van het UWV. Het verlof kan flexibel worden opgenomen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind of binnen 1 jaar na opname van het stief-, pleeg- of adoptiekind in het gezin, mits het kind nog geen 8 jaar oud is. Werknemers kunnen de niet opgenomen werkweken van het betaald ouderschapsverlof nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof. De uitkering van het UWV bedraagt maximaal 70% van het maximumdagloon (€ 228,76 bruto per dag).

Aanvraag ouderschapsverlof

Jij als werkgever vraagt de uitkering betaald ouderschapsverlof voor jouw werknemer aan bij het UWV via de verzuimmelder op het werkgeversportaal of via Digipoort. De uitkering is een WAZO-uitkering die je achteraf kunt aanvragen. Dat wil zeggen nadat de werknemer minimaal 1 keer het aantal uren van zijn of haar werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen. Mocht je geen aanvraag kunnen doen via deze kanalen, dan kan je het formulier ‘Aanvraag WAZO-uitkering’ downloaden.

Je geeft bij de aanvraag aan of het UWV de uitkering aan jou of direct aan de werknemer moet uitbetalen. De uitkering wordt in maximaal 3 delen uitbetaald. Het eerste betaalverzoek doe je tegelijk met de aanvraag. Daarna kan je nog 2 betaalverzoeken doen.

Neem contact op met je Finovion adviseur voor meer informatie.

Terug naar nieuwsoverzicht