Beleggingspand in plaats van spaargeld?

23 juli 2019

Steeds vaker zetten mensen hun spaargeld om in onroerend goed. Hoe wordt dit eigenlijk in de aangifte inkomstenbelasting aangegeven?

Een beleggingspand hoort in principe tot het box 3-vermogen. De waarde wordt aangegeven bij de bezittingen en de eventuele leningen daarvoor behoren tot de schulden De huurinkomsten en de waardestijging zijn onbelast. De kosten kunnen (rente, onderhoud, etc) kunnen niet worden afgetrokken. Het tarief in box 3 loopt van 0,58% tot 1,68%.

Box 1
Is er sprake van actieve exploitatie, dan zou het pand in box 1 belast kunnen worden. In dat geval worden alle opbrengsten en waardestijgingen belast. De kosten en rente van schulden zijn aftrekbaar. Het tarief in box 1 is maximaal 52%.

Het gaat om het zelf verrichten van groot onderhoud, verbouwingen, het bouwrijp maken van grond, verkaveling of het uitponden. Is er sprake van voorkennis of specifieke expertise dan kan er ook sprake zijn van belasting in box 1. Van actieve exploitatie is sprake wanneer:

  • Er meer dan normaal actief vermogensbeheer plaatsvindt;
  • werkzaamheden worden verricht, met als doel meer voordeel te behalen dan bij normaal vermogensbeheer het geval is.

Meer weten? Uw Finovion bedrijfsadviseur informeert u graag.

Nieuws
« Terug naar nieuwsoverzicht

Helder! Cijfers in heldere taal uitleggen. Dat is de kracht van Finovion.
Ook helder: een vast maandelijks abonnement, waarin u zonder extra kosten altijd met telefonische vragen kunt komen.

Meer diensten
Naar boven