Krijg zicht op uw cijfers

Pre auditservices accountant

Bespaar op uw accountantskosten

Pre-audit services betekent het ‘controle gereed’ maken van de financiële administratie voordat de externe accountant begint met de controle van de jaarrekening.

De Finovion accountant helpt u bij de voorbereiding en zorgt er voor dat de afgesproken documenten op tijd worden opgeleverd. U moet daarbij denken aan:

 • De afgesloten administratie met een definitieve kolommenbalans;
 • De berekening van de fiscale positie(s);
 • Aansluitende specificaties van de posten van de balans en winst-en-verliesrekening;
 • Uitwerking van de richtlijnen voor de externe verslaggeving voor bepaalde posten van de jaarrekening;
 • De concept jaarrekening;

Overleg met externe accountant

Finovion Accountancy gebruikt van een standaard methodiek die aansluit op de informatiebehoefte van uw externe accountant. Vanzelfsprekend overlegt Finovion gedurende het proces met de externe accountant zodat de voorbereiding en de controle zelf efficiënt verloopt.

Voordelen Finovion Accountancy

 • Een belangrijk voordeel is dat de Finovion accountants niet de uur tarieven hanteren die binnen de accountancy normaal zijn;
 • Door de optimale voorbereiding van het controledossier verloopt de controle zonder verrassingen. Gekende kwesties over lastige jaarrekeningposten worden voorafgaand aan de controle met de externe accountant kortgesloten;
 • Door de inzet van onze accountant wordt de piekbelasting bij de medewerkers van uw financiële administratie weggenomen. Ook bij het financieel management: Wij nemen coördinatie, uitvoering en oplevering voor onze rekening;
 • Finovion Accountancy levert een concept-jaarrekening conform de geldende regelgeving voor externe verslaggeving;
 • De doorlooptijd van de werkzaamheden wordt verkort;
 • Onze fiscalisten berekenen en beoordelen van tevoren de fiscale positie;
 • Finovion assisteert bij het opleveren van diverse overzichten, ten behoeve van consolidatie. Voor zover nodig vullen wij de diverse rapportagetools.

Onze financiële professionals die de pre-audit services uitvoeren hebben up-to-date kennis van onder andere externe verslaggeving, fiscale regelgeving, accountantscontrole en overige standaarden. Zij hebben veelal ervaring op het gebied van accountantscontrole.

MKB informatieaanvraag

Helder! Cijfers in heldere taal uitleggen. Dat is de kracht van Finovion.
Ook helder: een vast maandelijks abonnement, waarin u zonder extra kosten altijd met telefonische vragen kunt komen.

Meer diensten
Naar boven